เป็น PS3 เทพเจ้าแห่งสงครามคือความบันเทิงของการล้มละลายทางศีลธรรม